سامانه مدیریت همایش ها و مسابقات

همایش های در حال برگزاری

مسابقات در حال برگزاری

مسابقه ملی چالش جاذبه

مسابقه منطقه ای دستاوردهای مهندسی مکانیک در بومی سازی

مسابقه منطقه ای ایده های نو در اطفاء حریقدرباره

سامانه مدیریت همایش ها و مسابقات توسط گروه طراحی لرن پرو طراحی وپیاده سازی شده است،این سامانه از سال 1392 فعالیت خود را با برگزاری همایش های دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان آغازنمود. تاکنون همایش های مختلفی همچون همایش ملی ادبیات تعلیمی وگونه های آن،همایش ملی مبانی مدیریت تحول(ازمنظر قرآن ونهج البلاغه)،همایش منطقه ای دستاوردهای نوین در کامپیوتر ورباتیک و.. تحت این سامانه برگزار شده .