درباره
محورها
تاریخ های مهم
مکان برگزاری
حامیان
موضوع
دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان در راستای حمایت از تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی، که توسط دانشجویان، اساتید و شرکت های دانش بنیان و...... درزمینه های کامپیوتر و رباتیک ، مسابقه منطقه‌ای «دستاوردهای نوین در کامپیوتر و رباتیک» را برگزار می‌کند. هدف اصلی برگزاری این مسابقه استفاده از نظریات و تخصص جامعه نخبگان دانشگاهی و صنعتی کشور برای برنامه‌ریزی جهت تقویت چرخه صنعت و تولیدات در زمینه کامپیوتر، فناوری اطلاعات و رباتیک و بکارگیری یافته‌های جدید جهت بکارگیری در صنایع مختلف کشور می‌باشد. در حال حاضر یکی از دغدغه‌های مهم صنعت کشور عدم وجود سیستم‌های مبتنی بر فناوری‌های نوین است. بنابراین با توجه به عدم وجود دانش و پژوهش کافی در زمینه فناوری‌های نوین، چرخه اقتصاد کشور با چالش‌های جدی روبروست که می‌بایست این چالش‌ها شناسایی رفع و زمینه برای ارائه راه‌کارهای لازم فراهم شود. با عنایت به وجود سرمایه انسانی متخصص و بومی و نقش بی بدیل این مهم در عرصه تولید ملی ارائه ایده‌های علمی و تجاری‌سازی این ایده‌ها در چهارچوب مسابقه پژوهش‌های کاربردی در فناوری اطلاعات، کامپیوتر و رباتیک می‌تواند بستری برای حرکت و تحول در مبانی علمی و فنی تولید ایجاد نماید.
عمومی
حضوری
فارسی
محورها
تاریخ های مهم
مکان برگزاری
حامیان
`

هزینه شرکت در مسابقه

دبیرخانه مسابقات اعلام کرد؛ جهت ثبت نام درمسابقه منطقه ای دستاورد های نوین در کامپیوتر و رباتیک می بایست مبلغ 200.000ریال به شماره حساب 0216243256006 به نام بانک ملی صندوق پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی دهاقان - بابت شرکت در مسابقه منطقه ای دستاورد های نوین در کامپیوتر و رباتیک واریز نمایند و فیش بانکی را پس از ثبت نام در همین سامانه بارگزاری نمایند

ادامه خبر
javascript
دبیر خانه مسابقه:
دبیرخانه:
پشتیبانی: