درباره
محورها
تاریخ های مهم
مکان برگزاری
حامیان
موضوع
دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان در راستای حمایت از تجاری‌سازی دستاوردهای پژوهشی، که توسط دانشجویان، اساتید و شرکت‌های دانش‌بنیان و... درزمینه مهندسی ایمنی، مسابقه منطقه‌ای «ایده‌های نو در اطفاء حریق» را برگزارمی نماید. مسابقه منطقه‌ای «ایده‌های نو در اطفاء حریق» این فرصت را به محققان و شرکت ها خواهد داد تا بتوانند محصولات نوآورانه خود را در معرض دید علاقه مندان، بازدیدکنندگان و به ویژه سرمایه گذاران قرار دهند تا از فرصت های سرمایه گذاری مشتریان علاقه مند استفاده نمایند.
فنی و مهندسی
حضوری
فارسی
محورها
تاریخ های مهم
مکان برگزاری
حامیان
`

ثبت نام و پرداخت هزینه

،دبیرخانه مسابقات اعلام کرد؛ جهت ثبت نام درمسابقه منطقه ای ایده های نو در اطفاء حریق می بایست مبلغ 200.000ریال به شماره حساب 0216243256006 به نام بانک ملی صندوق پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی دهاقان - بابت شرکت مسابقه منطقه ای ایده های نو در اطفاء حریق واریز نمایند و فیش بانکی را پس از ثبت نام در همین سامانه بارگزاری نمایند

ادامه خبر
javascript
دبیر خانه مسابقه:
دبیرخانه:
پشتیبانی: