درباره
محورها
تاریخ های مهم
مکان برگزاری
راهنمای نگارش
حامیان
موضوع
دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان، سالن شهید بشارت
علوم انسانی
حضوری
فارسی
محورها
تاریخ های مهم
مکان برگزاری
راهنمای
حامیان
`

قابل توجه نویسندگان گرامی که مقالات آنها پذیرفته می شود

  :دبیرخانه همایش ملی ادبیات تعلیمی و گونه های آن اعلام کرد

 .نویسندگان محترمی که مقاله آنها پذیرفته می شود باید مبلغ 200 هزار تومان به حساب دبیرخانه همایش واریز نمایند

 .فهرست اسامی این افراد و شماره حساب  متعاقبا اعلام خواهد شد 

ادامه خبر

تمدید مهلت ثبت نام و ارسال مقالات

مهلت ثبت نام و ارسال مقالات به همایش ملی ادبیات تعلیمی و گونه های آن تا 21 آبان ماه تمدید شد

ادامه خبر
javascript
دبیر خانه همایش:
دبیرخانه:
پشتیبانی: