درباره
محورها
تاریخ های مهم
مکان برگزاری
راهنمای نگارش
حامیان
موضوع
پزشکی، سلامت
حضوری
فارسی
محورها
تاریخ های مهم
مکان برگزاری
راهنمای
حامیان
`

آدرس محل برگزاری همایش

 اصفهان - ترمینال صفه - سرویس های شهرستان دهاقان - 5 کیلومتری دهاقان - دانشگاه آزاد اسلام - دانشکده پرستاری - سالن شهید بشارت  

ادامه خبر

اعلام هزینه ارسال گواهی همایش

قابل توجه کاربران و نویسندگان گرامی :

  به اطلاع می رساند افرادی که مقاله آنها پذیرفته شده است و درخواست  ارسال  پستی گواهی پذیرش مقاله را  دارند

مبلغ  1000000 ریال به شماره حساب  0216243256006 به نام بانک ملی صندوق پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی دهاقان بابت شرکت در همایش پرستاری بیماری مزمن  پرداخت نمایند و فیش بانکی به ایمیل و یا فکس زیر سریعا ارسال گردد.ایمیل : deh.hamayesh@gmail.com

فکس :53337311-031


ادامه خبر
javascript
دبیر خانه همایش:
دبیرخانه:
پشتیبانی: