درباره
محورها
تاریخ های مهم
مکان برگزاری
راهنمای نگارش
حامیان
موضوع
فنی و مهندسی
حضوری
فارسی
محورها
تاریخ های مهم
مکان برگزاری
راهنمای
حامیان
`

تمدید مهلت ثبت نام و ارسال مقالات

مهلت ثبت نام و ارسال مقالات به همایش کاربرد نرم افزار ها در رشته فنی و مهندسی تا 10اسفند ماه تمدید شد

ادامه خبر
javascript
دبیر خانه همایش: دهاقان دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان
دبیرخانه: 983153337311
پشتیبانی: 09131211057