درباره
محورها
تاریخ های مهم
مکان برگزاری
راهنمای نگارش
حامیان
موضوع
فنی و مهندسی
حضوری
فارسی
محورها
تاریخ های مهم
مکان برگزاری
راهنمای
حامیان
`

تمدید مهلت ثبت نام و ارسال مقالات

مهلت ثبت نام و ارسال مقالات به همایش کاربرد نرم افزار ها در رشته فنی و مهندسی تا 10اسفند ماه تمدید شد

ادامه خبر
javascript
دبیر خانه همایش:
دبیرخانه:
پشتیبانی: