درباره
محورها
تاریخ های مهم
مکان برگزاری
راهنمای نگارش
حامیان
موضوع
دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان، سالن شهید بشارت
علوم انسانی
حضوری
فارسی
محورها
تاریخ های مهم
مکان برگزاری
راهنمای
حامیان
`

شروع ارسال مقالات همایش

پژوهشگران محترم می توانند پس از ثبت نام از تاریخ 93/08/05 اقدام به ارسال مقالات خود نمایند.
با احترام-دبیر خانه همایش ملی مبانی مدیریت تحول از منظر قرآن و نهج البلاغه


ادامه خبر
javascript
دبیر خانه همایش:
دبیرخانه:
پشتیبانی: